Informace o nakládání s osobními údaji, prohlášení autora

Aplikace využívá službu Mixpanel (k prostudování v angličtině zde) pro získání anonymních informací pro analýzu - kolik lidí navštívilo které stanoviště, jestli má uživatel telefon či tablet, jakou verzi androidu, jazyk zařízení a podobné.

V případě vyplnění emailové adresy je tato odeslána na tutéž službu a slouží výhradně autorovi aplikace, aby byl schopen kontaktovat účastníka v případě, že vznikne další podobná hra. Tvůrce aplikace se zavazuje, že žádné z údajů (analytické informace ani email) nezneužije a nepředá či neprodá třetí straně.

Pokud existují jakékoliv nejasnosti, podezření či dotazy, je autor dostupný na adrese vaclav@muzkterysazistromy.cz a na požádání odstraní veškeré informace, které takto získal.