Jernbanen.dk
DSB Damplokomotiver
DSB Motorlokomotiver
DSB Lyntog og togsæt
DSB S-tog
DSB Rangertraktorer
DSB vogne
DB Schenker Rail
Øvrige/privatbaner
Jernbanebutikken
Artikler
Lokomotivfabrikker
Jernbaneleksikon
Kontakt

Tilpasset søgning
 
Jernbanehistorisk forum - om jernbaner i de gode gamle dage

Spor til Toftegårds Plads

af Morten Flindt Larsen, mandag 06. oktober, 2014, 00:42 (11 minutter siden) @ Henrik Tolderlund

Så må du lige have den de to sidesporsanlæg på den anden side af banen med, Henrik:

Fiat, Københavns Grønttorv m.fl.'s sidespor (stationsforkortelse fra 1962: Kgt)er ibrugtaget 9. marts 1912 og var før 7. oktober 1946 var ekspeditionsstedet ikke optaget i tjenestekøreplanerne men benævntes i DSB Ordreserie E: Sidespor ved Godsforbindelsesbanen for Vesterbro Stentagpapfabrik. Herefter i tjenestekøreplanen som: Vesterbro Stentagpapfabrik mf.l.'s private sidespor frem til 26. maj 1963, da sporet fik navneforandring til Fiat, Københavns Grønttorv m.fl.'s sidespor

Sporet har været PrS for:
03.09.1953-xx.xx.19xx: Nordisk Fiat.
1961/62-xx.xx.xxxx: Københavns Grønttorv
09.03.1912-02.09.1953: Vesterbro Stentagpapfabrik.
10.11.1930-04.11.1953: Tømrermester Chr.Kastrup-Nielsen (medafbenytter).
Sporet krydsede 19??-196x Valby Gasværk's normalsporede kulbane i niveau. Efter at DSB ved gasværket lukning havde overtaget kulbanen, forlagdes sidesporene 28.05.1964 til at udgå fra denne. Fiat-sporet gik ud af brug før 1984, men det blev efter henstilling fra baneområde København ikke taget op.

Sikringsanlæg: Nøgleaflåsning: xx.xx.1912.


Stationen Valby Gasværk (stationsforkortelse: Gk) blev ibrugtaget 12. juli 1909 som forgreningsstation på strækningen Københavns Godsbanegård-Vigerslev/Roskildevej (via Valby Gasværk). Stationsbygningen skyldtes Heinrich Wenck.

Valby Gasværk Station havde fra 7. juni 1923 til 31. marts 1969 et privat sidespor for Kjøbenhavns Belysningsvæsen til gasværket's kulbane (der udgik fra Københavns havn og dér var i forbindelse med DSB's sporterræn).
Fra dette spor udgik PrS for:
xx.xx.1931-xx.xx.19xx: Colas Vejmateriale A/S.
20.12.1925-xx.xx.1931: A.Rindom.
07.03.1923-19.12.1925: Dansk Tjære-Industri.
04.10.1926-xx.xx.19xx: Petri & Haugsted.

Ekspeditionen af sendinger til/fra sidesporet blev ligesom ved de øvrige sidespor langs den sydlige godsforbindelsesbanen foretaget af Københavns Godsbanegård.

Fra 6. marts 1926 havde stationen begrænset ekspedition af stykgods for Colas
Vejmateriale A/S (før 1931 A.Rindom). Hvornår denne ordning ophørte, vides ikke.

Valby Gasværk Station blev sikkerhedsmæssigt betjent fra Vigerslev Station fra 1. december 1931, i forbindendelse med at stationen fik elektromekanisk sikringsanlæg. Stationsbygningen er efter alt at dømme nedrevet i 1930'erne. Den udgik af tjenestekøreplanen 20. maj 1979 og indgik herefter i Hvidovre Fjern Station.


Desværre er der ikke meget tilbage at se af de gamle baneforhold langs strækningen Københavns Godsbanegård - Vigerslev/Roskildevej. Banen forlagdes 1961-64 på en 1,5 km lang strækning mellem Trekronergade og Ellebjergvej i forbindelse med anlægget af en overføring for Køgebugtbanen. Et nyt, forlagt dobbeltspor Valby Gasværk-Københavns Godsbanegård blev ibrugtaget 28. maj 1964, og senest har anlægget af forbindelsesbanen til Lufthavnen/Københavns H samt Ny Ellebjerg Station forandret området drastisk.

Men god fotojagt!


M:-)rten


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

 

ShareThis Copy and Paste