Jernbanen.dk
DSB Damplokomotiver
DSB Motorlokomotiver
DSB Lyntog og togsæt
DSB S-tog
DSB Rangertraktorer
DSB vogne
DB Schenker Rail
Øvrige/privatbaner
Jernbanebutikken
Artikler
Lokomotivfabrikker
Jernbaneleksikon
Kontakt

Tilpasset søgning
 
Jernbanehistorisk forum - om jernbaner i de gode gamle dage

Spor til Toftegårds Plads

af Morten Flindt Larsen, søndag 05. oktober, 2014, 17:56 (0 minutter siden) @ Henrik Tolderlund

Hej Henrik,

I nyere tid var det officielle navn for bemeldte sidespor ifølge tjenestekøreplanerne: Station 56 (stationsforkortelse Gb 56). Før 7. oktober 1946 var sidesporet ikke optaget i tjenestekøreplanerne men benævntes i DSB Ordreserie E: Sidespor ved Godsforbindelsesbanen for F.L. Smidth & Co.

Sidesporet blev ibrugtaget 3. maj 1910 og var igennem tiden privat sidespor for flere forskellige firmaer:
1957<>1963-21.05.1975#: Plumrose A/S.
xx.xx.1951-1957<>1963: A/S P.& S.Plum.
før 1947-xx.xx.19??: V.M.Brockhuus.
xx.xx.1938-xx.xx.19xx: Valby Maskinfabrik & Jernstøberi A/S.
11.10.1924-xx.xx.19xx: A/S Danalith.
10.01.1913-xx.xx.19xx: F.L.Smidth & Co.
03.05.1910-xx.xx.19xx: Fa. Adolph Gegner.

# sporet var da asfalteret over og kunne ikke befares.

Hvis sidesporet nogensinde officielt er blevet nedlagt, må det være sket engang i 1990'erne (efter 1994).

Sikringsanlæg:
Nøgleaflåsning: xx.xx.1912.
Dækningssignal og magnetaflåsede sporskifter betjent fra Gb Post Tårnet'': 05.09.1967.


Sidesporet til rangerstationen udgik 400 meter nærmere Gb. Det hed Station 68
(stationsforkortelse: Gb 68)og blev ibrugtaget som privat sidespor 29. december 1909. Før 07.10.1946 var Gb 68 ikke optaget i tjenestekøreplanerne men benævntes i DSB Ordreserie E: Sidespor ved Godsforbindelsesbanen for Ejerne af Matr. Nr. 10a af Valby m.fl. Det blev nedlagt i februar 1997.

Station 68 var gennem tiden privat sidespor for:
før 1947-xx.xx.19xx: Andelsselskabet Ottiliavejs Vejlav.
før 1947-xx.xx.19xx: Fabrikant A.V. Larsen (Vald. Larsen).
┌før 1947-xx.xx.19xx: A/S Hanias.
dette spor kunne medafbenyttes af:
før 1947-xx.xx.19xx: A/S Arbolit.
xx.xx.19xx-xx.xx.19xx: Fa A. Rindom.
før 1947-xx.xx.19xx: A/S Halma.
xx.xx.19xx-xx.xx.19xx: A/S L.Jacobsen.

før 1947-xx.xx.19xx: A/S De forenede Kaffesurrogat- og Cikoriefabrikker.
før 1947- 1947<>53: A/S Brødrene Dahl.
xx.xx.19xx- 1947<>53: Persilkompagniet.
xx.xx.19xx- før 1947: De danske Cikoriefabrikker.
xx.xx.19xx-xx.xx.19xx: A/S Danske Oliemøller og Sæbefabrikker.
xx.xx.19xx-xx.xx.19xx: Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf.
ca.04.1930-xx.xx.19xx: Henkel & Co.
ca.10.1929- før 1962: Grosserer A. Rindom.
09.10.1929-xx.xx.19xx: Kjølsen Mølle.
27.10.1926-xx.xx.19xx: A/S Dansk Frøavls- og Markfrøkontor (Trifolium).
1919/20- før 1962: A/S Kampmann, Kierulf & Saxild'.
1919/20- 1947<>53: A/S Sodafabrikkerne.
1919/20-xx.xx.192x: Oberst Knudsen og Tømremester Olsen.
xx.10.1918-26.10.1926: Skandinavisk Frøkompagni.
14.12.1917- 1947<>53: A/S Hillerød Savværk.
08.04.1917- før 1962: Grosserer L.Jacobsen (senere A/S L.Jacobsen).
1914/15-xx.xx.19xx: A/S Kjøbenhavns Sukkerraffinaderi.
21.06.1914- før 1962: Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen.
29.12.1909-xx.xx.19xx: Ejerne af Matr.Nr. 10a af Valby'.

Endvidere PrS for:
xx.xx.1916-xx.xx.199x: Andelsselskabet Rangerstationen i Valby, der 1927-1990 havde egne rangermaskiner hvormed rangeringen på de mange sidespor blev udført.

Sidesporet har i en periode haft begrænset stykgodsekspedition for A/S Danske Oliemøller og Sæbefabrikker.

Sikringsanlæg:
Nøgleaflåsning: xx.xx.1909.
Dækningssignal og magnetaflåsede sporskifter betjent fra Gb Post 'Tårnet': 05.09.1967.

Bemærk, at ovenstående oplysninger ikke er komplette og kan indeholde fejl, men de giver dog et indtryk af sporanlæggenes omfang.

På den modsatte side af banen (ved det indadgående hovedspor) lå sidesporene til Valby Gasværk (ved Valby Gasværk Station) og senere til Fiat, Københavns Grønttorv m.fl.'s sidespor, ligesom der har været mellemblokpost ved Trekronergade.


Med vanlig venlig hilsen m.m.

M:-Drten


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

 

ShareThis Copy and Paste