Stor resurstilldelning och hög lärartäthet tillhör Hedemora kommuns styrkor