Låg lärartäthet och svaga betyg gör att Vårgårda placerar sig lågt i Bästa skolkommun