Hög andel utbildade lärare och höga betyg tillhör Trelleborgs styrkor som skolkommun