Hög andel som fullföljer gymnasiet och hög lärartäthet tillhör Törebodas styrkor som skolkommun