Hög sjukfrånvaro och låg andel utbildade lärare gör att Strömstad placerar sig lågt i Bästa skolkommun