Hög sjukfrånvaro och låg lärartäthet gör att Staffanstorp placerar sig lågt i Bästa skolkommun