Hög andel barn i förskola och hög andel som fullföljer gymnasiet tillhör Skurups styrkor som skolkommun