Låg andel utbildade lärare och låg lärartäthet gör att Nynäshamn placerar sig lågt i Bästa skolkommun