Låg andel som fullföljer gymnasiet och hög sjukfrånvaro gör att Malmö placerar sig lågt i Bästa skolkommun