Hög andel utbildade lärare och höga betyg tillhör Lommas styrkor som skolkommun