Höga lärarlöner och stor resurstilldelning tillhör Färgelandas styrkor som skolkommun