Liten resurstilldelning och låg lärartäthet gör att Burlöv placerar sig lågt i Bästa skolkommun