Next Page  6 / 238 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 238 Previous Page
Page Background

18-

כתב-יד מאויר על קלף - סדר ברכת המזון, ברכות הנהנין וקריאת שמע על המטה - גרמניה / אוסטריה, המאה ה

.1

"סדר ברכת המזון בציורים נאים, גם סדר ברכת הנהני'[ן]...

וסדר קריא'[ת] שמ'[ע] על המטה..." - כתב-יד מאויר על קלף.

.]18-

[גרמניה/אוסטריה, המאה ה

פורמט כיס. דיו על קלף, עם איורים צבעוניים. כריכת קלף

מהתקופה, עם עיטורים פרחוניים נאים.

לפנינו ספר ברכות עם איורים ועיטורים האופייניים ל"אסכולת

. מאייר כתב היד

18-

מורביה" מגרמניה או אוסטריה, מהמאה ה

שלפנינו הכיר, כנראה, את הספרים שיצרו חברי האסכולה: אהרן

וולף שרייבר הרלינגן מגיביטש, משולם זימל מפולנה ואחרים.

דפי קלף. כתיבה אשכנזית מרובעת נאה,

17

כתב היד כתוב על

מנוקדת, עם הוראות בעברית (בכתב רש"י) וביידיש-דייטש

(גרמנית באותיות עבריות - באותיות צו"ר). בתיבות הפתיחה

ובחלק מהאותיות מופיעים עיטורים וקישוטים מיניאטוריים.

הטקסט בכל עמוד מופיע בתוך מסגרת מלבנית.

בראש כתב היד, דף שער עם איור ארכיטקטוני של שער עם שני

עמודים, ומעליהם קשת שעליה מונחים שלושה אגרטלים. בשולי

השער: "באותיות אמשטרדם", כשהמילה אמשטרדם מודגשת

(כמנהג המדפיסים באותם ימים). בדף הבא, בראש סדר ברכת

המזון, מופיע קישוט פתיחה צבעוני, שבתוכו המילים "ברוך הוא

וברוך שמו". בסדר "על הנסים" מופיעים שני איורים מיניאטוריים,

האחד מתאר הדלקת נרות בחג החנוכה, והשני את עשרת בני המן

א], בראש נוסח "המלאך הגואל", מופיע

14[

תלויים על גרדום. בדף

קישוט פתיחה מעוטר בפרחים, במלאך ובמסגרת סגלגלה שבתוכה

מופיעה הכיתוב "המלאך".

ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. דהיות

12.5 .)

עמ' כתובים

33(

] דף

17[

דיו קלות במספר מקומות בטקסט. מריחות דיו וצבע באיורים.

נקבים זעירים בשוליים הפנימיים של הדפים, כתוצאה מתפירה

קודמת של הדפים. דפי בטנה חדשים. כריכת קלף מהתקופה,

משוקמת. כתמים בכריכה.

$45,000

פתיחה:

$60,000-80,000

הערכה:

2018

אפריל

|

6

1a

1b