=================================================== 2021.5 ===============================================

* Při zadávání nového pracovníka byly ve stavech pro DOV výchozí jednotkou dny. Od této verze jsou to hodiny, pokud není zvoleno jinak.

* Úprava tisku DOV (ukončení).

* V tisku ELDP je pro ošetřovné nyní navýšen počet dnů.

=================================================== 2021.4 ===============================================

* MZDY / tisky.. / 25. dovolená - nástup, ukončení, rok
  - pro pracovníka s nástupem nebo ukončením PP v akt. období tiskne návrh pro dovolenou
  - rok - bude doplněno

* MZDY / tisky.. / 7. dáv.nem.poj.. / 11. soubor po ukončení nemoci vyrobí základ souboru HZUPN pro SP

=================================================== 2021.3.1 ===============================================

* Oprava generování příkazů k úhradě (zohlednění izolačky)

=================================================== 2021.3 ===============================================

* Nové tisky a XML export pro ČSSZ

* Úprava odvodů pro statutární zástupce společnosti

* Poznámka k řádku č. 328: nepočítá se automaticky a není nijak navázán na žádné jiné řádky

=================================================== 2021.2.2 ===============================================

* Nový mzdový řádek č. 328:
  - MZR '328-Mimořádný příspěvek v karanténě (izolačka)'

=================================================== 2021.2 ===============================================

* Aktualizace potvrzení o zdanitelných příjmech a DPP

* Aktualizace výchozího období pro vytváření ELDP

* Nárok ŘD je nyní zaokrouhlovaný nahoru

=================================================== 2021.1.1 ===============================================

* Oprava parametrů:
  - základní nezabavitelná částka na osobu povinného: 7827.75 => 7872.75

=================================================== 2021.1 ===============================================

* Zákonné parametry:
  - aktualizace parametrů pro rok 2021 proběhne automaticky
  - před prvním použitím však doporučujeme ověřit, že se tak stalo

* Nový mzdový řádek č. 342:
  - MZR '342-Stravenkový paušál'
  - pro správnou funkci je nutno nastavit údaj č. 12 'Sazba' na obrazovce 'Konfigurace / Další parametry'

* Superhrubá mzda a solidární daň:
  - zrušeno ve všech výpočtech týkajících se roku 2021+

* Dovolená v hodinách:
  - po přechodu na 2021/01 si zkontrolujte nastavení kalendářů pro rok 2021
  - následně použijte obrazovku 'Správce mezd / Změny a konverze / Konverze dovolených na hodiny'
  - nejprve doporučujeme použít zkušební režim ('Opravdu změnit?') a až po ověření správnosti provést skutečnou konverzi

* Aktualizace zpracování 6místných datumů:
  - dvojmístně zadané roky v rozmezí 21-30 se nyní zpracovávají jako 2021-2030 namísto původních 1921-1930
  - změna se týká jak datumových vstupů, tak zpracování rodných čísel

=================================================== 2020.6 ===============================================

* MZDCS parametry pro exekuce:
  - základní nezabavitelná částka: 6908 => 7771.50
  - nezabavitelná částka pro vyz. osobu: 1727 => 2590.50
  - plně zabavitelná částka nezměněna (20724)

=================================================== 2020.5 ===============================================

* pro NEMPRI se pro určení účtu použije i druh srážky 22 (bylo 23)

* pro odbory byla zavedená max. výše srážky

* kvůli koronaviru pro ELDP a OČR(366) došlo k úpravě vyloučených dob

=================================================== 2020.4 ===============================================

* NEMPRI (MZDT240) oprava XML:
  - zaokrouhlení pro údaj vyloučené dny
  - oprava účtu k výplatě

* MZDCS parametry pro exekuce:
  - základní nezabavitelná částka: 6608 => 6908
  - nezabavitelná částka pro vyz. osobu: 1652 => 1727
  - plně zabavitelná částka: 19824 => 20724

=================================================== 2020.3 ===============================================

* Oprava určení účtu pro NEMPRI (MZDT240)

* Pro 366-ošetřovné je možné navíc zadat symbol "PP"

 Upozornění:
  V programu IDEA-mzdy / 6-konfigurace / 2-koeficienty DNP bude potřeba provést úpravu maximálního
  počtu placených KD a po ukončení mimořádných opatření tyto hodnoty vrátit zpět na původní 9 a 16!

=================================================== 2020.2 ===============================================

* Nový mzdový řádek č. 358 (Dlouhodobé ošetřovné)

* Aktualizace výkazu NEMPRI pro ČSSZ

=================================================== 2020.1 ===============================================

* Zákonné změny pro rok 2020
   - parametry - ko1 (konfigurace / základní parametry)
         - ko2 (konfigurace / koeficienty DNP)
         - ko8, ko9 (konfigurace / zákonné parametry, zákonné parametry II)

* Úprava tiskových programů
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech (MZDT038)
   - tisky / potvrzení / potvrzení DPP (MZDT255)

=================================================== 2019.4 ===============================================

* Zrušení karenční doby
* Změna procenta příspěvku na nemocenské pojištění podniku z 2.3 na 2.1

=================================================== 2019.3 ===============================================

* Oprava výpočtu srážkové daně u statutárních zástupců v nestandardních situacích
* Neomezené srážení exekucí při překročení hranice 19286Kč
* Šifrované výplatní pásky a jejich elektronická distribuce

=================================================== 2019.2 ===============================================

* Změna limitu pro srážkovou daň (tzv. malý pracovní poměr) z původních 2500Kč na 3000Kč
* Rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění z původních 2500Kč na 3000Kč

=================================================== 2019.1 ===============================================

* Zákonné změny pro rok 2019
   - parametry - ko1 (konfigurace / základní parametry)
         - ko2 (konfigurace / koeficienty DNP)
         - ko8, ko9 (konfigurace / zákonné parametry, zákonné parametry II)

* Úprava tiskových programů
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech (MZDT038)
   - tisky / potvrzení / potvrzení DPP (MZDT255)

=================================================== 2018.4.1 =============================================

* Zákaznické úpravy

=================================================== 2018.4 ===============================================

* Nový matriční údaj (154T): povinné údaje o vzdělání pro TREXIMA
 (pořizuje se přes menu matrice osobní)

* Tři nové mzdové řádky (354-356) pro potřeby pořízení příspěvku zaměstnavatele
 a následného zobrazení na mzdovém listu

=================================================== 2018.3 ===============================================

* Úprava výpočtu mezd
   - přidán nový mzdový řádek 359 (Otcovská poporodní péče)
   - pro práce malého rozsahu do 2500Kč


* Úprava tiskových programů v souvislosti s otcovskou poporodní péčí
   - tisky / dávky nemocenského pojištění / výkaz dávek nemocenského pojištění (MZDT037)
   - tisky / dávky nemocenského pojištění / výkaz DNP dle lidí (MZDT046)
   - tisky / dávky nemocenského pojištění / souvislé pracovní neschopnosti (MZDT122)
   - tisky / dávky nemocenského pojištění / zvýšení pracovní neschopnosti (MZDT123)
   - tisky / dávky nemocenského pojištění / DNP po ukončení poměru (MZDT180)
   - tisky / dávky nemocenského pojištění / tisk příloh k žádostem od roku 2009 (MZDT240) :
    + aktualizace tiskopisu
    + XML soubor se generuje ve verzi pro rok 2017 (NEMPRI17)
   - tisky / potvrzení / bezpečnost práce (MZDT112)
   - tisky / potvrzení / potvrzení pro soudy (MZDT118)
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) (MZDT177)
   - tisky / základní tisky / kreslení docházky (MZDT111)
   - tisky / příkazy k úhradě / ZP, SZ a řádky (MZDT081)
   - tisky / statistika Trexima / statistika Trexima od roku 2017 (MZDT257)


* Opravy a rozšíření programů
   - správce mezd / mzdová osnova / zápočty (MZRZ) : indikace při nadefinované individuální odchylce zápočtu

   - tisky / roční zúčtování daně / daň z příjmu fyzických osob (MZDDAN) : zvýšení hranice příspěvku
     na penzijní připojištění a životní pojištění

   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech -- DPP (MZDT255)

=================================================== 2018.2.1 ===============================================

* Úprava výpočtu mezd
   - oprava algoritmu u DPČ a DPP pro práce, které nejsou malého rozsahu

=================================================== 2018.2 =================================================

* Úprava výpočtu mezd
   - samostatné posuzování srážkové daně pro DPP, DPČ a práce malého rozsahu -- oprava algoritmu

=================================================== 2018.1 =================================================

* Zákonné změny pro rok 2018
   - parametry - ko1 (konfigurace / základní parametry)
         - ko2 (konfigurace / koeficienty DNP)
         - ko8, ko9 (konfigurace / zákonné parametry, zákonné parametry II)


* Úprava výpočtu mezd
   - samostatné posuzování srážkové daně pro DPP a DPČ


* Úprava tiskových programů
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech (MZDT038)
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech -- DPP (MZDT255)

=================================================== 2017.3 =================================================

* Úprava tiskových programů
   - tisky / statistika Trexima (MZDT257) : přidána statistika Trexima od roku 2017

   - tisky / roční zúčtování daně / daň z příjmu fyzických osob (MZDDAN) :
     Pro rok 2017 se zpětně zvyšuje pro 2., resp. 3+. dítě měsíční daňové zvýhodnění na 1617Kč,
      resp. 2017Kč.
     Automatické nastavení v Zákonných parametrech II (ko9) od 2017/07.


* Příkaz k úhradě
   - formát mojeBanka/profiBanka/BEST-KB/M-BEST : opraven výstup pouze pro tisk (bez vytváření souboru)

=================================================== 2017.2 =================================================

* Úprava tiskových programů
   - tisky / potvrzení / mzdové listy (MZDT036) : přidána nová volba pro tisk přílohy
     k mzdovému listu -- výpočet daně

   - tisky / dávky nemocenského pojištění / tisk příloh k žádostem od roku 2009 (MZDT240) :
    + změna logiky pro zaškrtávácí položky (hodící/nehodící se škrtněte)
    + rozšířená hlavička přílohy
    + doplněno automatické zaškrtávání pro exekuce a insolvence
    + volitelné XML NEMPRI obsahuje hodnoty pro zahraničního pracovníka, exekuce a insolvence


* Zadávání mzdových řádků
   - přidána kontrola a varování při prázdném sloupci `Symbol' u mzdového řádku 366


* Příkaz k úhradě
   - formát mojeBanka/profiBanka/BEST-KB/M-BEST : číslování řádkových položek v rámci jednoho dne

=================================================== 2017.1.1 =================================================

* Zákonné změny pro rok 2017
   - opraveny hodnoty redukčních hranic DNP pro rok 2017

=================================================== 2017.1 ===================================================

* Zákonné změny pro rok 2017
   - parametry - ko1 (konfigurace / základní parametry)
         - ko2 (konfigurace / koeficienty DNP)
         - ko8, ko9 (konfigurace / zákonné parametry, zákonné parametry II)


* Příkaz k úhradě
   - Multicash - formát souboru


* Úprava tiskových programů
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech (MZDT038)
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech -- DPP (MZDT255)
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) (MZDT177)

=================================================== 2016.8 ===================================================

* Úprava tiskových programů
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech (MZDT038) : doplněn údaj pro děti ZTP/P

   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech pro DPP (MZDT255) :
     Aktualizace formuláře dle aktuálního znění.

   - tisky / komunikace se ZP / hromadné oznámení zaměstnavatele (MZKZP03) :
     HOZ pro všechny pojišťovny.

   - tisky / základní tisky / odvody zdravotního pojištění (MZDT092) :
     PPZ pro všechny pojišťovny.

   V odvodech sociálního zabezpečení počet zaměstnanců již nezávisí na matričním údaji M108:
   - tisky / odvody sociálního zabezpečení / odvody sociálního zabezpečení (MZDT093)
   - tisky / odvody sociálního zabezpečení / přehled o výši pojistného a dávkách (MZDT238)
   - tisky / odvody sociálního zabezpečení / přehled o výši pojistného a DNP (MZDT190)


* Úprava pořizovacích programů
   - matrice / průměry PP (MZM52) : doplněna hodnota průměru pro PP účely za předchozí rok

=================================================== 2016.7 ===================================================

* Úprava tiskových programů
   - tisky / potvrzení / potvrzení o zdanitelných příjmech (MZDT038) :
     Zaměstnancům, kterým vnikne 5+ řádků v přehledu dětí se vytvoří samostatná příloha na nový list
     při volbě "Tisknout i seznam dětí".

   - tisky / komunikace se ZP / hromadné oznámení zaměstnavatele (MZKZP03) :
     Soubor HOZxxx.xdp se (na dotaz) vytváří i pro ZP Ministerstva vnitra ČR (211)

   - tisky / základní tisky / přehled o platbě ZP (MZDT203) :
     Soubor PPZxxx.xdp se (na dotaz) vytváří i pro pojišťovny Vojenská ZP ČR (201)
     a ZP Ministerstva vnitra (211).

   - má-li zaměstnanec hlavní pracovní poměr a k němu vedlejší pracovní poměr (= má nastaven matriční
    údaj M108), je započítáván do sestav pro SP a ZP pouze jednou. Týká se těchto sestav:
      + tisky / základní tisky / odvody zdravotního pojištění (MZDT092)
      + tisky / základní tisky / přehled o platbě ZP (MZDT203)
      + tisky / odvody sociálního zabezpečení / odvody sociálního zabezpečení (MZDT093)
      + tisky / odvody sociálního zabezpečení / přehled o výši pojistného a dávkách (MZDT238)

   - tisky / statistika Trexima (MZDT256) :
     Oprava výpočtu polí ODMSTATQ a ODSTUPQ

   - tisky / evidenční listy / výpočet a vytváření záznamů ELDP (MZELDP1) :
     ELDP se nevytváří zaměstnancům s nástupem v roce následujícím po vypočítávaném roku ELDP.
     Odstranění vytváření duplicitních doplňkových ELDP.

   - tisky / roční zúčtování daně / daň z příjmu fyzických osob (MZDDAN) :
     V období 01-04/2016 se pro 2., resp. 3+. dítě zvyšuje měsíční daňové zvýhodnění na 1417Kč,
      resp. 1717Kč.
     Automatické nastavení v Zákonných parametrech II (ko9).

=================================================== 2016.6 ===================================================

* Oprava výpočtu mezd
   - opravena kontrola správnosti pořadových čísel dětí :
     + při duplicitách pořadí u 1. a 2. dítěte ve výpočtu/přepočtu se hlásí fatální chyba 53
     + při chybějících předchozích dětech se hlásí nově zavedená chyba 54 (varování)
      Zaměstnanec s více dětmi tak může mít každé dítě v jiné evidenci.

=================================================== 2016.5 ===================================================

* Úprava tiskových programů
   - tisky / zákl. tisky / Přehled o platbě ZP (MZDT203) :
     vytváří se soubor PPZ111.xdp pro PDF formulář od VZP
   - tisky / komunikace se ZP / Hromadné oznámení zaměstnavatele (MZKZP03) :
     vytváří se soubor HOZ111.xdp pro PDF formulář od VZP
   - tisky / evidenční listy / výpočet a vytváření záznamů ELDP (MZELDP1) :
     + při ukončení pracovního poměru před odchodem do důchodu se tento nebere v potaz
     + pole "Počítat záznamy pro rok" nabízí jako výchozí hodnotu předchozí rok
     + ve volbě "Pokud již ELDP pro rok existuje" přidána nová možnost pro vytváření doplňkových ELDP
   - tisky / vyúčtování pojistného na důchodové spoření (MzPDSVD1): ošetřen výpočet, pokud bylo zaměstnanci
     během roku změněno jeho "Číslo účastníka důchodového spoření" (M216ID) v MZM53
   - tisky / roční zúčtování daně / daň z příjmu fyzických osob (MZDDAN) :
     maximální hodnoty počtu měsíců zvýšeny pro 1. a 2. dítě na 24 měsíců a pro 3. dítě na 99 měsíců
   - tisky / statistika Trexima (MZDT256) : přidána statistika Trexima od roku 2016

* Úprava mzdového kalendáře
   - do státních svátků byl přidán Velký pátek

* Úprava výpočtu mezd
   - výpočet ZP (mzdové řádky 398 a 402) : počítá se i v případě, kdy je záporný základ
   - doplněna kontrola správnosti pořadových čísel dětí : při nesprávnosti ve výpočtu/přepočtu hlásí
    novou chybu 53
   - u mzdového řádku 154 odstraněn zápočet TRE (třetiny pro exekuce)

=================================================== 2016.4 ===================================================

* Úprava výpočtu slevy na děti v ročním zúčtování daně za rok 2015 (MZDAN)
   - výpočet pořadí dítěte se neprovádí přes rodné číslo, ale přes zadané pořadí dětí v matrici zaměstnance
   - zohlednění slevy na dani pro děti se ZTP-P

=================================================== 2016.3 ===================================================

* Úprava ročního zúčtování daně za rok 2015 (MZDDAN): rozlišuje se 1./2./3. a další dítě

=================================================== 2016.2 ===================================================

* Úprava tiskových sestav a příslušných XML pro rok 2016
   - Přehled o výši pojistného a dávkách (MZDT238): nová RTF šablona a generované XML (PVPOJ2016)
   - Tisk příloh k žádostem od roku 2009 (MZDT240): nová RTF šablona a generované XML (NEMPRI)

=================================================== 2016.1 ===================================================

* Zákonné změny pro rok 2016
   - parametry - ko1 (konfigurace / základní parametry)
         - ko2 (konfigurace / koeficienty DNP)
         - ko8, ko9 (konfigurace / zákonné parametry, zákonné parametry II)
   - sazba II. pilíře důchodového spoření nastavena na 0% (viz ko8)

* Opravy a rozšíření programů
   - přidána nová daňová skupina 85 (kombinace slev 2070+335+210Kč student,ZTP-P)
   - rozšíření programu mzdz034: volitelně tiskne i nenulové mzdové řádky
   - opravy výpočtů v programu mzdt092 (tisky / základní tisky / odvody zdravotního pojištění)

=================================================== 2015.8 ===================================================

* Zdravotní pojištění: oprava provádění dopočtu a doplatku pojistného do minima v případě, kdy doplatek
    hradí zaměstnanec.

=================================================== 2015.7 ===================================================

* Oprava tisku tabulky dětí na Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014.

=================================================== 2015.6 ===================================================

* Zdravotní pojištění: provádění dopočtu a doplatku pojistného do minima v případě, kdy doplatek hradí
    zaměstnavatel. (Skutečnost, že doplatek hradí zaměstnavatel, se nastavuje pro jednotlivé zaměstnance
    na matriční kartě ma18-uživatelská obrazovka na vstupu 8 nebo globálně pro celý podnik na konfigurační
    kartě ko6-konfigurační parametry II na vstupu 12. Nastavení v matrici má pro jednotlivé zaměstnance přednost
    před globálním nastavením v konfiguraci.)

=================================================== 2015.5 ===================================================

* Školkovné
   - Oprava uplatnění školkovného za více než jedno dítě v ročním zúčtování daně
      (celkový nárok byl chybně omezen minimální mzdou).

   - Doplnění školkovného do programu "Tisk výpočtu daně a daňového zvýhodnění" (mzdt075).

=================================================== 2015.4 ===================================================

* Zdravotní pojištění při neplaceném volnu a neomluvené absenci (změna výpočtu od roku 2015)

=================================================== 2015.3 ===================================================

* Nové verze některých formulářů pro rok 2015:
  - Potvrzení o zdanitelných příjmech (pzp, mzdt038)
  - Potvrzení o zdanitelných příjmech pro DPP (pzpdpp, mzdt255)
  - Přehled o výši pojistného (pvpoj, mzdt238)  (zde jde především o elektronickou verzi)

=================================================== 2015.2 ===================================================

* Roční zúčtování daně (mzddan)
  - školkovné (nový vstup 37)
  - u penzijního připojištění a životního pojištění (vstupy 33 a 34) byla dodána chybějící kontrola
      na maximální částku 12000,-

=================================================== 2015.1 ===================================================

* Zákonné změny pro rok 2015
    (verzi 2015.1 můžete nainstalovat i pokud byste snad měli systém ještě v prosinci 2014 - veškeré zákonné
     změny se projeví až po přechodu do ledna 2015)

  - parametry - viz konfigurační obrazovky ko1, ko2, ko8, ko9

  - daňové zvýhodnění - děti
      - sazby zvýhodnění na jedno/druhé/třetí a každé další dítě jsou na konfigurační obrazovce ko9
      - na matriční kartě ma12-děti přibyl vstup "Pořadí" s možnými hodnotami: 1, 2, 3, N.
        Systém při přechodu do ledna hodnoty Pořadí přednastaví, nicméně tyto přednastavené hodnoty
        nemusí být, jak víte, vždy správně (např. proto, že každý z obou rodičů může žádat u svého
        zaměstnavatele zvýhodnění jen na některé děti), proto je nutné, abyste si všechny děti
        všech zaměstnanců prošli a pořadí zkontrolovali.
        (Při přednastavení pořadí systém bere v potaz i skutečnost, že je výhodné děti se ZTP/P
        zařadit až za děti bez ZTP/P.)

  - zrušení sazby pojistného pro zaměstnavatele 26%
      vstup 16 na konfigurační obrazovce ko3 zatím zůstává, ale od ledna 2015 je systémem ignorován
      (takže pokud tam máte hodnotu 26%, nemusíte ji měnit), později bude zrušen


* Oprava výpočtu pojistného na ZP při pracovním poměru malého rozsahu (jednom nebo i vícenásobném):
    hranice 2500,- pro platbu ZP od nynějška platí pouze v případě, že způsob výpočtu ZP (M133ZP)
    je nastaven na hodnotu 12
    (způsob výpočtu SZ (M133SZ) musí být roven 1 a hranice 2500,- pro SZ platí bez dalších podmínek)

* Oprava programu mzdt224 - Podklady o výpočtu daní: ve sloupci Pojistné se tisklo pojistné placené zaměstnancem,
    tj. součet mzdových řádků 401+402. Nyní se tam tiskne pojistné placené zaměstnavatelem, tj. součet
    řádků 507+508.

* Daňový bonus při oddlužení: Na matriční kartě Srážky přibyl matriční údaj Oddlužení s možnými hodnotami
    Ano/Ne. Pokud zaměstnanec
      1. má tento údaj matriční údaj nastavený na Ano a
      2. má měsíční daňový bonus (mzdový řádek 524) a
      3. má alespoň jednu srážku druhu 3-exekuce ve prospěch právnické osoby,
    přičte se daňový bonus k té srážce (pokud má více srážek druhu 3, přičte se daňový bonus k té z nich,
    která je v pořadí nejdříve). (Srážka se pak projeví ve mzdovém řádku 421.)

=================================================== 2014.7 ===================================================

* Starobní důchodci mají opět slevu na dani - je zrušena změna uvedená níže v předposledním bodě odstavce 2013.1.

* Oprava datumů v elektronickém hlášení na OSSZ: místo data vyhotovení se uvádělo datum původního vyplnění
    a na místě, kde mělo být buď původní nebo opravné datum, se uvádělo buď opravné nebo nic.
    V případě opravných hlášení to pak neprošlo validátorem.

* Oprava fungování filtru "Které pracovníky zahrnout?" v programech mzdt092 a mzdt203
    (Odvody zdravotního pojištění a Přehled o platbě ZP).

=================================================== 2014.6 ===================================================

* Modifikace významu matričního údaje M815 - Variabilní symbol pro penzijní připojištění pro individuální platby
  (zavedeného ve verzi 2012.7):
    V konfiguraci Mzdové řádky pro příkazy k úhradě je přidán vstup Penzijní připojištění podle zaměstnance.
    Ten má smysl pouze pro mzdové řádky 161 a 450 a pokud je zde zadaná (implicitní) hodnota "Ano",
    chová se příkaz k úhradě mzdt081 jako dříve, tj. u zaměstnanců, kteří mají vyplněný údaj M815,
    se za variabilní symbol bere tento údaj a další údaje bankovního spojení se berou z bankovního spojení
    zaměstnance z konfigurace penzijních pojišťoven (číselník mzc176). Pokud je na novém vstupu "Ne", nehraje
    v příkazech k úhradě vyplnění údaje M815 žádnou roli a roli hraje vyplnění dalších vstupů (program se
    v tomto případě chová jako před verzí 2012.7).

    (V programu mzdt171 - Univerzální srážky penzijním fondům se matriční údaj M815 používá beze změny.)

* Do mzdového řádku 134 (odměny statutárním zástupcům) nyní lze zadávat hodiny.

* V tiskovém programu mzdt203 (přehled o platbě ZP) přibyl vstup "Tisknout i pojišťovny s nulovým vyměřovacím
    základem?".

* V tiskovém programu mzdt177 (potvrzení o zaměstnání) je nyní text:
    "Zaměstnání trvalo od.........do.......... a bylo dobou důchodového pojištění podle §11, odst.1, písm. a)
    a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění".

* Potvrzení o zdanitelných příjmech pro DPP.

* Oprava: hranice 2500 Kč pro neplacení SZ není "včetně", tedy při příjmu přesně 2500 se již platí
    (týká se DPČ a statutárních zástupců - způsob platby SZ '4')

=================================================== 2014.5 ===================================================

* Oprava zaokrouhlování mzdového řádku 508 - pojistné na ZP placené podnikem

* Oprava: důchod jakéhokoli druhu zadaný na matriční kartě Obecné (tj. starým způsobem) se na ELDP chybně
        projevil jako starobní důchod (tedy písmenem D na druhé pozici kódu)

=================================================== 2014.4 ===================================================

* Oprava chyby: v případě jednoduchého DPP (tj. nikoliv kombinace několika poměrů) se při výdělku do 10000 Kč
    spočítala srážková daň vždy, tedy i v případě, že podepsal (v případě vícenásobného poměru to fungovalo
    správně).

* Oprava chyby: nebral se v úvahu limit pro odvod sociálního pojistného placeného zaměstnavatelem (1245216 Kč).

=================================================== 2014.3 ===================================================

* Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (t22)

* Vícenásobné pracovní poměry
  - v případě několika DPP nyní pro povinnost platit sociální pojištění hraje roli součet příjmů (zda je větší
      než 10000), nikoli jednotlivé příjmy na každém DPP poměru zvlášť;
      součet příjmů nyní také rozhoduje o tom, zda daň bude zálohová nebo srážková (pokud nepodepsal)
  - v případě několika DPČ nyní pro povinnost platit sociální pojištění hraje roli součet příjmů (zda je větší
      než 2500), nikoli jednotlivé příjmy na každém DPČ poměru zvlášť;
  - pro několik pracovních poměrů malého rozsahu platí totéž co pro několik DPČ

* Nerezident statutár - pro něj je určen nový mzdový řádek 212 (odměna nerezidenta statutára je daněna
    srážkovou daní), a to jak v případě, že má pouze tento poměr, tak v případě, že má i hlavní poměr

=================================================== 2014.2 ===================================================

* Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář pro rok 2014 (vzor 22)

* Nová daňová skupina 2-nepodepsal (zálohová daň)
  - daňová skupina 0 by se již neměla používat - místo ní používejte tuto novou skupinu 2 (případně
      daňovou skupinu 1-DPP bez slev, je-li to ten případ)
  - k převodu lze použít program Hromadné změny matric (kód údaje 195)

=================================================== 2014.1 ===================================================

* Nový tiskový program: tisky/základní tisky/příspěvky na životní pojištění (mzdt254)
    na matriční kartě "různé" přibyl vstup 2-variabilní symbol pro příspěvek podniku na životní pojištění

* Přejmenování částečné a plné invalidity na 1.,2., resp. 3. stupně v ročním zúčtování daně (mzddan, mzdt075)

* Nový sloupec "Označení vyměřovacího základu" v Hlášení k záloze na důchodové spoření

* Náhrada mzdy při DPN zkrácena z 21 na 14 dnů

* Potvrzení o zdanitelných příjmech - pole 14 a 15 jsou přeškrtnutá, pokud jsou prázdná

* Nová daňová skupina 1-DPP bez slev (do 10000 srážková daň)

* Změny zákonných parametrů pro rok 2014
  - ko2 (konfigurace / koeficienty DNP)
  - ko8, ko9 (konfigurace / zákonné parametry, zákonné parametry II)

=================================================== 2013.8 ===================================================

* Opraveno padání programu Výpočet a vytváření záznamů ELDP (mzeldp1).

=================================================== 2013.7 ===================================================

* Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění: e-Podání (NEMPRI)
    (na matriční kartě "dávky nemocenského pojištění" (mzm54, ma9) přibyla pole ČPN a EČN).

* Změna v použití kódu D v ELDP (změna změny zavedené ve verzi 2013.5): pokud je datum odchodu do důchodu ručně
    zadáno v matrici a je menší než tabulkový důchodový věk, bere se v ELDP toto ručně zadané datum.
    Jinak se použije tabulkový důchodový věk.

* Oprava čísel paragrafů v číselníku druhů ukončení pracovního poměru.

* Aktualizace číselníku důchodů (mzc119a): "invalidní" je přejmenován na "invalidní 3. stupně",
    "částečný invalidní" důchod je jednak přejmenován na "invalidní 1. nebo 2. stupně" a jednak je mu
    přiřazen kód pro ČSSZ 8.

=================================================== 2013.6 ===================================================

* Nový pracovněprávní vztah 14 - "člen kolektivních orgánů právnické osoby" (s ELDP-kódem "Q") lze nyní propojit
    s osobním číslem hlavní činnost podobně jako pracovněprávní vztah 11 - "společník, jednatel, komanditista"
    (a jako vedlejší činnosti a náhradní práce). Veškeré výpočty jsou pro pracovněprávní vztahy 11 a 14 stejné
    (pro pp vztah 14 také platí hranice 2500 Kč pro pojistné na SZ).

* Rodičovská dovolená je vyloučená doba.

* Nový matriční údaj M196N - Základní nezabavitelná částka. Je na matriční kartě Srážky na vstupu 2
    (tento údaj zadejte pouze v případě, že chcete, aby při výpočtu srážek byla použitá jiná (menší) hodnota
    než základní nezabavitelná částka daná zákonem (viz. konfigurace/zákonné parametry II). Důvodem může být to,
    že nezabavitelné minimum je uplatněno jinde (u jiného zaměstnavatele).

* Program mzdt171 - Univerzální srážky penzijním fondům: vstup Odkud brát číslo smlouvy? s možnými hodnotami
    0-nechat prázdné, 1-var. symbol ze srážky 33-penzijní připojištění byl změněn na otázku: Uvádět v souboru
    číslo smlouvy? s odpovědí Ano/Ne. Při volbě Ano se za číslo smlouvy přednostně použije var. symbol
    ze srážky 33-penzijní připojištění (stejně jako dosud), a pokud taková srážka není nebo var. symbol není
    vyplněn, použije se matriční údaj M815, tj. vstup Variabilní symbol pro penzijní připojištění
    pro individuální platby z matriční karty Daně a základny.

* Zvýšení minimální mzdy na 8500 Kč, zvýšení základní hodinové sazby na 50,60 Kč (od 1.8.2013).

=================================================== 2013.5 ===================================================

* Do číselníku pracovněprávních vztahů mzc124 byla přidána položka 14 - "člen kolektivních orgánů právnické osoby"
    s ELDP-kódem "Q".

* Nová konfigurační karta Plátcova pokladna (ko17) - používá se pouze v Hlášení k záloze na důchodové spoření
    (pokud je na konfigurační kartě Údaje o firmě (ko3) nastaven Typ daňového subjektu: L-plátcova pokladna).

* Opravena adresa firmy v Přehledu o výši pojistného (po rozdělení adresy v konfiguraci Údaje o firmě
    na jednotlivé položky se adresa v Přehledu o výši pojistného nezobrazovala správně).

* Do ELDP se od nynějška nebude dosazovat automaticky kód D (starobní důchod) na základě předpokládaného
    tabulkového důchodového věku (podle ročníku narození, pohlaví a počtu dětí). Důchodový kód D se bude
    dosazovat pouze na základě důchodu zadaného v matrici (ma15, mzm71 - důchody, anebo postaru: 
      ma2, mzm1 - obecné, řádek 13).

* Opravena chyba v ELDP: dny nemoci se v některých případech neprojevovaly pouze ve vyloučených dobách,
    ale byly i vyňaty, tj. zakřížkovány. Křížkovat se nemají. (K této chybě docházelo pouze ve speciálním
    případě, kdy nemoc trvala přes všechny pracovní dny měsíce, ale ne přes celý měsíc.)

=================================================== 2013.4 ===================================================

* Opravena chyba: vypočtené koruny v příplatkových mzdových řádcích 17, 18 a 49 se nezaokrouhlovaly
    (toto nezaokrouhlení se následně přenášelo i do některých jiných mzdových řádků).

=================================================== 2013.3 ===================================================

* Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - xml-soubor pro elektronické podání
  - nachází se v menu tisky pod číslem 21 (a tedy pod zkratkou t21)
  - pro potřeby tohoto formuláře byly udělány i další změny na jiných místech:
    - nový "dvojvrstvý" číselník Finanční úřady - mzc171 (finanční úřady a územní pracoviště)
    - konfigurace/údaje o firmě (ko3):
      - dřívější řádek adresy "ulice a číslo" byl rozložen na 3 údaje "ulice", "č.p." a "č.o."
        a řádek "PSČ a město" byl rozložen na 2 údaje "PSČ" a "město"
      - finanční úřad - řádky 19 a 20 (finanční úřad a územní pracoviště)
      - typ daňového subjektu - řádek 21
    - konfigurace/mzdové účetní (ko12)
      - bylo přejmenováno na "mzdové účetní, oprávněné osoby"
      - přibyl řádek 6-Postavení ... rozumí se vztah k firmě coby osoba oprávněná k podpisu

=================================================== 2013.2 ===================================================

* Přehled o výši pojistného (pvpoj, mzdt238) - aktuální verze (rtf a xml formát)

* Oprava výpočtu solidární daně (nového mzdového řádku 520) - vychází se z řádku 179 - Hrubý základ měsíční daně
    a ne z řádku 320 - Hrubá mzda

=================================================== 2013.1 ===================================================

* Změny zákonných parametrů pro rok 2013 - viz:
  - ko2 (konfigurace / koeficienty DNP) ... poslední řádek
  - ko8, ko9 (konfigurace / zákonné parametry, zákonné parametry II)
  (pokud instalujete tuto verzi IDEA-Mezd do systému, který "je ještě v prosinci", objeví se nové parametry
    až po uzavření prosince)
  
* Důchodová reforma
  - parametry: jsou v ko8 na řádcích 1-3, řádek 3 (neúčastník II. pilíře) je pouze přejmenovaný
      dřívější řádek "Procento příspěvku na sociální zabezpečení pracovníka"
  - matriční údaje: karta ma11 - Daně a základny
    - řádek 8 - Účastník důchodového spoření (II. pilíře důchodové reformy) ... Ano/Ne
    - řádek 9 - Číslo účastníka důchodového spoření ... bude použito ve formuláři "Hlášení k záloze
        na pojistné na důchodové spoření" (tento formulář vyjde v některé příští verzi IDEA-Mezd)
  - mzdové řádky:
    - nový řádek 400 - Důchodové spoření - II. pilíř
        (pro příkaz k úhradě je potřeba si doplnit číslo účtu
         v mzrpu - tisky / příkazy k úhradě / mzdové řádky pro příkazy k úhradě)
    - stávající řádek 401 - Pojistné na sociální zabezpečení - je pro I. pilíř, ale jmenuje se stále
      stejně jako dříve a je použit pro oba případy, tj. ať je pracovník přihlášen do II. pilíře nebo ne:
        v případě, že není účastníkem II. pilíře, počítá se se sazbou 6,5% (parametr ko8/řádek 3),
        v případě, že je účastníkem II. pilíře, počítá se se sazbou 3,5% (parametr ko8/řádek 1)

* Solidární daň:
  - samotná solidární daň se objevuje v novém mzdovém řádku 520
  - nový řádek 534 - je do něj přesunut dřívejší řádek 518 - Záloha na daň před slevami a je přejmenován
      na: Záloha na daň sazbou 15%
  - řádek 518 je nyní součtem řádků 534 a 520 (a jmenuje se stále Záloha na daň před slevami)
  (připomínáme, že mzdové řádky si mohou uživatelé přejmenovat v programu
    mzrnaz - správce mezd/definice/individuální názvy řádků)

* Starobní důchodce nemá slevu na dani: pokud je na matriční kartě pracovníka ma15 - důchody
    řádek s typem 13 - starobní a časovým intervalem obsahujícím 1. leden,
    není mu přiznána sleva na poplatníka 2070,-
  (rozuměj: ... i kdyby měl nastavenou daňovou skupinu, která tuto slevu přiznává)

* Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2013 (vzor 21)

=================================================== 2012.9 ===================================================

* Opravena chyba: Některé tiskové programy s výběrem pomocí podmínky padají v případě, že je zvolena podmínka
  s parametrem (např. podmínka VESTAVU - V evidenčním stavu ke dni).
  Jedná se o tyto programy: MZADM02, MZDT025, MZDT028, MZDT038, MZDT055, MZDT063, MZDT066, MZDT071, MZDT075,
    MZDT077, MZDT080, MZDT092, MZDT101, MZDT189, MZDT203, MZDT217, MZDT220, MZDT249, MZDTERR, MZNAD03.
  
* Opravena chyba v programu Potvrzení o průměrném výdělku (MZDT232): pokud je toto potvrzení tištěno zpětně
  pro zaměstnance, který již není v pracovním poměru, není mu započtena případná sleva na dani (jako by měl
  nastavenou daňovou skupinu 0), takže na potvrzení je uveden průměrný měsíční čistý výdělek nižší než když
  by bylo toto potvrzení tištěno v posledním měsíci pracovního poměru (např. o 2070 Kč, pokud měl během svého
  pracovního poměru daňovou skupinu 20).

* Opravena chyba v programu Zadávání a opravy dat ČSSZ (verze platná od roku 2009, tj. položka 2 v menu
  tisky / komunikace s ČSSZ): Na vstupu 28-Druh činnosti se nabízel neaktualizovaný číselník.

* Do konfigurace/další parametry byl za vstup 7 - Procento krácené náhrady mzdy pro mzdový řádek 92
  (který se původně jmenoval pouze "Procento krácené náhrady mzdy" a který sloužil a slouží pouze pro výpočet
  mzdového řádku 92) přidán vstup 8 - procento krácené náhrady mzdy pro mzdový řádek 84. Význam tohoto parametru
  je analogický významu parametru na vstupu 7. (Mzdový řádek 84 je nový.)

=================================================== 2012.8 ===================================================

* Statistika Trexima - aktualizace pro rok 2012: druhá fáze přechodu od klasifikace zaměstnání KZAM-R
  ke klasifikaci CZ-ISCO (před rokem 2011 bylo v souboru MP pole ZAMEST s kódem KZAM-R, v roce 2011
  byla v souboru obě pole - staré ZAMEST i nové CZISCO - a od roku 2012 je v souboru pouze nové pole CZISCO).
  
================================================== 2012.7.1 ==================================================

* Tato verze plně nahrazuje verzi 2012.7 -- obsahuje stejné změny, ale přidává navíc i pojistku proti možnosti,
  že si uživatel dříve sám aktualizoval číselník penzijních pojišťoven tím způsobem, že použil existující
  kódy pojišťoven, místo aby si zavedl kódy nové.
  Tuto verzi nemá smysl instalovat, pokud již byla nainstalovaná verze 2012.7.

* Verze 2012.7.1 současně odstraňuje drobnou nekompatibilitu se starým Caché 5, kde proto aplikace verze 2012.7
  nešla nainstalovat.

=================================================== 2012.7 ===================================================

* Oprava: do "Potvrzení o průměrném výdělku" nesprávně vstupovala "Vratka z ročního zúčtování daně"
  (mzdový řádek 382)

* Nové kódy činností pro ELDP (především pro DPP) platné od roku 2012

* Mezi vyloučené dny do "Přílohy k žádosti o ..." patří od roku 2012 i neplacené volno 
  (tj. mzdové řádky 313 a 319)

* Do tiskových programů Odvody zdravotního pojištění (tz3, mzdt092) a Přehled o platbě ZP (tz10, mzdt203)
  byl přidán vstup Podmínka (stejný jako u řady jiných tiskových programů)
  (program tz10 je ve skutečnosti částí programu tz3)

* Nový tiskopis (a vysvětlivky) "Příloha k žádosti o ..." (program tdnp10, mzdt240)

* V programu tisky/seznamy/seznamy dětí (to13, mzdt071) byl původní vstup "Jen úlevy na daních končící"
  (kde bylo možno zadat měsíc) nahrazen vstupy "Jen úlevy na daních končící od - do" (kde je nyní možné
  zadat období od měsíce do měsíce)

* Číselník penzijních fondů aktualizován -- staré fondy jsou ponechány pro zpětnou datovou kompatibilitu
  s původními číselnými kódy. POZOR: aktualizované položky číselníku nemají vyplněné
  platební údaje -- tyto si musí každý vyplnit dle patřičných smluv s fondem!

* Z odměny statutárních zástupců se neplatí PPZ

* Nový matriční údaj M815 - Variabilní symbol pro penzijní připojištění pro individuální platby
  - zadává se na matriční kartě mzm53 - Daně a základny
  - pokud je zadán, použije se tento variabilní symbol pro tohoto zaměstnance přednostně před nastavením
   v programu mzrpu - Mzdové řádky pro příkazy k úhradě (u mzdových řádků 450 - penzijní připojištění
   a 161 - příspěvek podniku na penzijní připojištění);
   navíc se v tomto případě budou brát i ostatní data bankovního spojení (číslo účtu, konst. symbol a spec. symbol)
   podle nastavení "Bankovní spojení pro zaměstnance" v konfiguraci Penzijních pojišťoven (mzc176), i kdyby
   bylo v programu mzrpu - Mzdové řádky pro příkazy k úhradě zvoleno "M176A - Bankovní spojení podniku"

* Další formát pro elektronické příkazy k úhradě: ABO/Raiffeisen

=================================================== 2012.6 ===================================================

* přehled o výši pojistného - tisková i elektronická verze
  (tisk podle aktuálního tiskopisu + aktuální datová věta pro e-Podání)

* statutární zástupci (pracovněprávní vztah 11) nyní mohou mít i hlavní pracovní poměr a mít tyto
  dva poměry propojené systémem pomocí údaje Osobní číslo hlavní činnosti na hlavní matriční obrazovce
  (podobně jako to dosud bylo možné u vedlejší pracovní činnost spolu s hlavním pracovním poměrem)

* do generování přihlášek na ČSSZ jsou zahrnuti DPP s výdělkem > 10000

* na kartě "konfigurace/údaje o firmě" byl změněn popis a zadávání údaje na řádku 13
  - místo původní "Velikosti organizace" s možnými hodnotami 1 a 2 nyní je:
  "Pojistné na SZ" s možnými hodnotami 26% a 25%.
  Uživatelský význam toho údaje a jeho interpretace programem zůstaly stejné.

=================================================== 2012.5 ===================================================

* DPP s výdělkem > 10000 platí ZP a SP  (oprava)
 (zadává se přes mzdový řádek 112)

=================================================== 2012.4 ===================================================

* oprava fatální chyby ve verzi 2012.3
 (kvůli které výpočet končil předčasně a některé mzdové řádky se tak nespočetly)

=================================================== 2012.3 ===================================================

* kompatibilita se starým Caché (Caché 5)

=================================================== 2012.2 ===================================================

* statutáři s výdělkem > 2500 platí SP

* oprava chování programu Individuální algoritmy a složky

=================================================== 2012.1 ===================================================

změny zákonných parametrů pro rok 2012

                              2011      2012      kde
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
* max. roční vyměřovací základ na SZ          1781280    1206576      mzdcfgd, řádek 7

* max. roční vyměřovací základ na ZP          1781280    1809864      mzdcfgd, řádek 8

* nezabavitelná částka na osobu povinného         5326      5841.33    mzdcfgd, řádek 9

* nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu    1331.50    1460.33    mzdcfgd, řádek 10

* částka, nad kterou se zabavuje vše           7989      8762      mzdcfgd, řádek 11

* rozhodný příjem pro nemocenské pojištění        2000      2500      mzdcfgd, řádek 13

* měsíční sleva na dani na poplatníka           1970      2070      mzdcfgd, řádek 15; mzc195
      ( ročně                    23640     24840 )
      
* měsíční sleva na dítě                  967      1117      mzdcfgd, řádek 16
      ( ročně                    11604     13404 )
      
* redukční hranice - první                144.38     146.65    mzdcfg3, řádek 11 - jeden řádek navíc na konci
           - druhá                216.48     219.98      -"-
           - třetí                432.95     439.95      -"-
              
* maximální měsíční daňový bonus             4350      5025
      ( ročně                    52200     60300 )
              
* DPP s výdělkem > 10000 platí ZP a SP

* potvrzení o zdanitelných příjmech          vzor 19    vzor 20