Ny bro over jernbanen i Aalborg


(23.03.2006)

Broen over jernbanen på Ny Kærvej i Aalborg er slidt ned og skal skiftes ud. Bilister i området må køre en omvej det næste halve år, mens arbejdet står på. I to uger vil heller ikke fodgængere og cyklister kunne passere broen.

- Nu kan vi ikke udskyde det længere. Vores rådgivere har anbefalet, at broen over jernbanen på Ny Kærvej i Aalborg skal skiftes ud i år. Det fortæller projektleder Anne Nielsen fra Banedanmark.

Arbejdet foregår fra den 27. marts til november 2006.

Banedanmarks rådgivere har jævnligt tjekket broens tilstand, så det kommer ikke som en overraskelse, at broen trænger til at blive renoveret.  

- Men vi havde håbet at kunne vente et stykke tid endnu - for det er ikke ligefrem dyre anlægsopgaver, vi mangler i Banedanmark, siger Anne Nielsen..

Tre broer i én
Broen på Ny Kærvej fremstår som én bro, men består i virkeligheden af tre selvstæn-dige broer, som står på hver sine bropiller: Den tosporede vej i midten til biler og de to cykel- og gangstier på hver side af vejbanen.

Det er især vejbroen, som er nedslidt. Den ejes og vedligeholdes af Banedanmark, mens cykel- gangstierne tilhører Aalborg Kommune.

- Vi kunne godt nøjes med at reparere på den gamle vejbro. Men det vil koste det samme som at udskifte den og være næsten lige så tidskrævende. Vi har valgt en løs-ning, så kun broen med vejbanen skiftes ud. På den måde slipper Aalborg Kommune for at skulle bekoste nye cykelstier, fortæller Anne Nielsen.

Den nye vejbro kommer til at koste omkring 10 mio. kr. Hvis også cykelstierne skulle skiftes ud, ville det koste knap 2 mio. kr. mere.

Helt lukket i 2½ uge
Arbejdet med at rive den gamle vejbro ned og bygge en ny tager omkring et halvt år. Mens arbejdet står på, vil broen være totalt spærret for bilister, motorcyklister mfl.. Banedanmarks entreprenør, Jorton A/S, vil opsætte omkørselsskilte.

Fodgængere og cyklister kan passere ad den ene cykelbro det meste af tiden.
- Vi bliver dog nødt til at lukke helt for passage i 2½ uge, mens den gamle vejbro bliver revet ned. Det vil være for farligt at have fodgængere og cyklister i området, siger Anne Nielsen.

Mens cykel- og gangbroen er helt lukket, må også cyklister og fodgængere benytte andre veje, når de skal over jernbanen.

- I den periode har vi aftalt med Aalborg Kommune, at der for Banedanmarks regning bliver arrangeret bustransport for elever, som normalt benytter broen til og fra Kær-byskolen. Eleverne vil få oplysning om bustransporten gennem skolen, fortæller Anne Nielsen.

Broen er totalt lukket for passage fra den 1. til den 17. april - begge dage inklusive.

Konsekvenser for naboer og togpassagerer
Arbejdet med at rive den gamle bro ned og bygge en ny kan både støje og støve..
Der vil ligeledes være en del lastbiltrafik til og fra arbejdsområdet, som entreprenøren opretter på Ny Kærvej mellem Forchhammersvej og jernbanen.

Arbejdet vil fortrinsvis foregå i dagtimerne. Det kan dog blive nødvendigt at arbejde nogle aftener, nætter og weekender for ikke at forstyrre togdriften.

Selvom broen er beliggende umiddelbart over de to hovedspor, forventer Banedan-mark ikke væsentlige forsinkelser af togdriften.

Kontakt og information
Mens Banedanmark bygger ny bro på Ny Kærvej, er det muligt at kontakte byggeleder Per Pedersen på telefon 9623 2802, mobiltelefon 2125 2802.

Generelle spørgsmål vedr. den nye bro kan rettes til projektleder Anne Nielsen på telefon 8227 2706.

Spørgsmål vedr. trafikomlægning mv. kan rettes til Leif Lentz Pedersen i Aal-borg Kommune, Teknisk Forvaltning, på telefon 9931 2331.


Venlig hilsen

Banedanmark

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk